GRATIS

Wil jij Écht leven in plaats van overleven?  

Helemaal jezelf zijn, genieten van het leven, rust, liefde, vreugde en betekenis vinden in het leven? 

ontdek HOE DAN... 

Ontdek HOE ook jouw leven Écht leven kan worden...

Ik strek mijn handen naar U uit, dorstig als droge aarde.

Laat mij in de morgen uw liefde horen, in U stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet mijn ziel verlangt naar U.


Psalm 143: 6 en 8

Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad maar dat Hij ons heeft liefgehad. 

Wij hebben lief omdat God ons het  eerst heeft liefgehad. 


1  Johannes 4:10 en 19

 GENIETKUNST is ontvangend leren leven... 

Leven vol waarde en betekenis

Van een leven van moeten, onrust, leegte en tekort naar een leven vol waarde en betekenis

Genieten en vreugde 

Door echt jezelf te zijn en te ontvangen wat er is en wat je krijgt, ervaar je meer dankbaarheid en vreugde. 

Leven in verbinding

Van gevoel van eenzaamheid, naar een leven in verbinding met jezelf, met God en met de ander. 

Download nu gratis dit e-boek en ontdek HOE jouw leven Écht leven wordt in plaats van overleven. 

Helemaal jezelf zijn - genieten - rust - liefde - vreugde - betekenis

>